Instalacje z PP ciepła i zimna woda, co, powietrze.