Wybrane
realizacje

Realizacja Obiekt Zakres prac
2020 – 2021 Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul.I.Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach- Etap II Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.
2020 Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach przy ul. Głównej 30 Wykonanie instalacji c.o., kotłowni, sieci ciepłowniczej wewnętrznej, wentylacji mechanicznej
2019 – 2020 Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną wraz z zagospodarowaniem terenu i wymaganą infrastrukturą
terenową na działkach 307/4, 308/2 zlokalizowanej w KSSE podstrefa Gliwice
Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej grawitacyjnej, technologicznej
2019 Projekt układu wentylacji i filtrów do dezodoryzacji pompowni ścieków przy ul. Głównej
w Gliwicach
Wykonanie instalacji wentylacji, dostawa i montaż filtrów dezodoryzacyjnych z węglem aktywnym
2018 – 2019 Budowa KTW3 Amazon Gliwice Wykonanie instalacji c.o., c.t., wod-kan w budynkach biurowych
2016 – 2017 Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I – dokończenie prac w branżach architektonicznej, budowlanych i konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i sanitarnych Wykonanie instalacji wod-kan, c.o., hydrantowej, – uzupełnienie instralacji o brakujęce elementy na podstawie
projektu wykonawczego
2014 – 2016 Budowa Hali Arena w
Gliwicach przy ul. Akademickiej i Kujawskiej
Wykonanie instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu
2015 „Budowa budynków magazynowych i technicznych przy istniejącej hali produkcyjnej z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji deszczowej i
technologicznej, wentylacji mechanicznej, grzewczej, elektrycznej. budowa zbiorników na olej i azot, przebudowa hali produkcyjnej W zakresie elewacji.
wewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej, technologicznej, grzewczej,elektrycznej wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz
przebudowa kolidujących instalacji W terenie, budowa sieci hydrantowej, przebudowa stacji uzdatniania wody, stacji trato i przyłegłego ukształtowania
terenu oraz budowa muru oporowego na działce nr 142 obr 1, Dolna Wieś w Nysie
Instalacje wewnętrzne -kanalizacja podposadzkowa deszczowa i sanitarna
oraz technologiczna
2015 – 2017 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p. poż. Budynku Głównego w Zabrzu – Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznynt W Zabrzu Instalacje wewnętrzne wod-kan hydranty i hydrotor; c.o., woda lodowa – stal. nierdz. zaprasowywana i 2x agregat wody
lodowej (270 kW+178 kW)
Instalacje zewnętrzne: przyłącze wody lodowej
2016 – 2017 Termomodernizacja Placówek Oświatowych – Zespół Szkół Sportowych – segment A,B,C.D,E
Lokalizacja: ul. Chopina 34 Dąbrowa Górnicza
Instalacje wewnętrzne
instalacja centralnego ogrzewania
2014 – 2016 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowo – uslugowego przy ul. Zwycięstwa 52 w Gliwicach Instalacje wewnętrzne wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej – system podcisnieniowy,
instalacja centralnego ogrzewania, instalacja hydrantowa, rozdzielacze,
Pomieszczenie techniczne – zestaw hydroforowy. armatura do zbiornika ppoż
Instalacje zewnętrzne wod-kan: przyłącze kanalizacji sanitarnej z
przepompownią ścieków, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze
wodociągowe z komorą wodomierzową
2015 „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku (dawnej willi Neumann) z przeznaczeniem na siedzibę PWiK Sp. z o. o. w
Gliwicach
Instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o. ; wentylacji i klimatyzacji
typu VRF, instalacja freonu; agregat wody lodowej, terenowa czerpnia i wyrzutnia z rur PP z jonami srebra;
LP Inwestor Obiekt Długość Zakres robót Rok
1 Budimex-Dromex – A2 WD183, WD184, MA186, WD186, WD187, WD188, WD191, WD192, WD193 590m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia.
Materiał żeliwo fi 200.
2005
2 Budimex-Dromex – A2 WD189,MA194 220m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał żywica poliestrowo-szklana fi 250. 2005
3 Budimex-Dromex Chałupki Most graniczny w Chałupkach 482m Dostawa punktów stałych, kotew i kompensatorów, montaż odwodnienia.
Materiał żeliwo fi 160-200.
2005
4 Mota Engel – A2 WD64, WD65, MA79 460m Dostawa kotew, montaż odwodnienia.
Materiał PEHD fi 200-250
2006
5 Skanska Grodziec Śląski WD1, MA2, WD3, WA4, MA5, MA6, WD7 1100m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia.
Materiał PVC fi160-315
2006
6 Skanska Milówka Z1, OM22 740m Dostawa kotew i kompensatorów, montaż odwodnienia.
Materiał PEHD fi 250
2006
7 Budimex-Dromex Trasa Siekierkowska OE1, OE2 1560m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia.
Materiał żeliwo, PEHD fi200
2006-2007
8 PPRM Płock Gdynia Wiadukt ul. Janka Wiśniewskiego 140 m Dostawa złączek i kotew, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 150-250 2006
9 Skanska NDI A1 WD18,WA24 180 m Dostawa kotew, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2006
10 Mostostal Nowy Dwór Gdański –Dk7 Most B3 i B7, wiadukt B4 600 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał żeliwo, PEHD fi 200 2006- 2007
11 PRInż Mosty Kraków – A4 Wiadukt M55 68 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2007
12 PPRM Płock Wrocław Estakada ul. Klecińska 560 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 250 2007
13 Bogl-Krysl Racibórz Most 126 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PVC fi 160 2007
14 Bogl-Krysl Międzyświeć Kładka dla pieszych 95 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2007
15 Skanska-NDI Autostrada A1 Gdańsk-Nowe Wiadukty i mosty autostrada A1 sekcja 4,5,6 , MA22 2500 m Dostawa kotew, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi160-250 2007-2008
16 Warbud Gdańsk Wiadukt WD1 120 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 250 2007
17 Skanska DTŚ Ruda-Zabrze Wiadukty drogowe i kolejowe RW2,4,5,6,7,8 540 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał żeliwo fi150-200 2007
18 Mostmar Żory Wodzisławska Wiadukty drogowy 60 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2007
19 Mostmar DK88 Gliwice Wiadukty i mosty W1,5,6,9 M2 300 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200-250 2007
20 Warbud Gdynia Trasa Kwiatkowskiego Wiadukty WD1,WD2 690 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 315 2007
21 Polbau Opole DK454 Wiadukt Borki 120 m Koncepcja wykonawcza, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał żeliwo fi150-200 2007
22 Intercor Poznań Ostrów Tulski Most Cybińskiego 100 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał żeliwo fi 150-250 2007
23 Budimex-Dromex Obwodnica Wyszkowa WD2, WS3, WS4, WS5, WS6, WD7 550 m Montaż odwodnienia. Materiał żywica poliestrowo-szklana fi 200-250. 2008
24 Prinż Katowice A4 Katowice-Kraków Wiadukt M51 80 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2008
25 Prinż Katowice Tarnów Most przez rzekę Biała 40 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2008
26 Vlcek Polska Nowy Sącz Most przez rzekę Dunajec 530 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 315 2008
27 Asis Kraków DK4 Brzesko Most Nr1 Brzesko 30 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160 2008
28 Strabag A4 Krzyżowa Mosty M31 i M42 504 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał żywica GRP fi 200 2008
29 Mostmar S69 Laliki M3,M4,M5 270 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160-250 2008
30 Mosty Śląsk DK91 Rudniki Wiadukt 70 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2008
31 DTP Terrassement A4 Zgorzelec Wiadukty i mosty autostrada A4 odcinek Zgorzelec-Wykroty 1000 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał żywica GRP fi 150-250 2008
32 PRInż Mosty A4 Katowice Wiadukty WD 2.1, WD 3.3, WD 8.6 na węźle Murckowska 150 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2008
33 Mostmar Jeleśnia Most p/rz Koszarawa 380 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia i rur osłonowych kablowych Materiał PEHD fi 125-200 2008
34 Intop Czarny Dunajec Most p/rz Czarny Dunajec 165 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. i kanalizacja deszczowa Materiał PEHD fi 160-250 i PVC 250 2008
35 Strabag DK 19 Wasilków Wiadukt WK-3 45 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2008
LP Inwestor Obiekt Długość Zakres robót Rok
36 PRInż Mosty Tarnów DK 4 Wiadukty nr 3, 4, 5 505 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 250 2008
37 Bogl & Krysl S69 Laliki Wiadukty WD i C2(M3) 65 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2008 – 2009
38 Mostmar Laskowa Mosty M1, M2 245 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160-250 2008 – 2009
39 Budimex – Dromex A4 Katowice Obiekty KP1.3, WD2.2, WM7, WD8.5, WD8.4 na węźle Murckowska 360 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160 – 250 2008 – 2009
40 Poldim Mosty Zawady Most Liswarta 140 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2009
41 Avax Autostrada A1 Wiadukt WA470, WD490 Sośnica Bełk 3280 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż rur osłonowych dla kabli energetycznych i teletechnicznych. Materiał PEHD fi110-160 2009
42 Alpinie Bau GmbH Autostrada A1 Mosty i wiadukty Autostrada A1 Gorzyczki-Świerklany 1890 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi250-315 2009
43 Bogl & Krysl Tychy Al. Bielska Wiadukt drogowy 70 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 2009
44 Poldim Mosty DW795 Szczekociny Wiadukt nad torami 40 Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160 2009

 

45 Skanska DK-4 Pilzno-Ropczyce Most przez Wisłokę, most w Latoszynie, wiadukt nad ul. Gajową 450 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160 – 315 2009 – 2010
46 Mota EngIl Rzeszów Kładka dla pieszych nad ul. Ofiar Katynia

 

85 m

 

Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał żeliwo fi100-200 2009

 

47 Mota Engil Jarosław Wiadukt w ciągu ul. Przemyskiej 75 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160 2009
48 Mostostal Warszawa A8 AOW Wiadukt WA18 54 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż dwodnienia. Materiał żywica GRP fi 200 2009-2010
49 Skanska DK-4 Pilzno – – Ropczyce Most p/rz Wisłoka Most w m. Latoszyn Wiadukt n. Gajową 450 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160 – 315 2009 – 2010
50 J&P AVAX Węzeł „Sośnica” 4 obiekty mostowe 910 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż rur osłonowych kabli teletechnicznych. Materiał PEHD Ø 110 – 160 2009 – 2010
51 Skanska DK-78 Siewierz 8 obiektów mostowych 944 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia oraz rur osłonowych kabli teletechnicznych. Materiał PEHD fi 110 – 315 2009 – 2010
52 Mostmar DK-50 Mszczonów 3 obiekty mostowe 250 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 200 – 250 2009 – 2010
53 Bud-Most Brzeg Wiadukt kolejowy nad ul. Chocimską 170 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PVC-U fi 110– 160 2009 – 2010
54 Dywidag A8 AOW 3 obiekty mostowe 1610 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał GRP fi 150 – 250 2010
55 Intop Tarnobrzeg Brzeźnica Most p/rz Wielopolka 90 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160 – 200 2010
56 Mota Engil Sandomierz Most p/rz Wisła w/c DK-77 468 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał PEHD fi 160 – 315 2010
57 Mostmar
Jeleśnia
Most p/rz Koszarawa w/c DP 1417S 55 m Dostawa materiałów, montaż odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Materiał PEHD i PVC fi 160 – 200 2010
58 Himmel i Papesch Bielsko-Biała Wiadukt WS-1 w/c S-69 160 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał GRP fi 150 – 200 2010
59 Doprastav A1 Sośnica – Maciejów Wiadukt WA-468 3560 m Projekt wykonawczy, dostawa materiałów, montaż odwodnienia. Materiał GRP fi 150 – 250 2010 – 2011