Zabezpieczenia włazów, narzędzia ułatwiające otwieranie pokryw włazów