INTEGRAINTEGRA

http://www.integra.gliwice.pl/

Firma „INTEGRA” Krause, Zwierzycki Sp. J. od początku swojego istnienia działała w branży Wod-Kan-Gaz i CO – najpierw jako dostawca, a po zdobyciu doświadczenia jako producent. Aktualnie jest ceniona za wyroby stosowane w systemach kanalizacji bezciśnieniowej i ciśnieniowej, w instalacjach wodnych, gazowych, ciepłowniczych, przemysłowych, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków.


Cenniki

Grupa produktu Plik Pobierz
Płozy , manszety, uszczelnienia
Cennik 2021-05-15
pobierz

Katalogi

Grupa produktu Plik Pobierz
Płozy , manszety, uszczelnienia
Integra katalog 2020 mail
pobierz